عینک زدن بعد از عمل بینی

عینک زدن بعد از عمل

خوب ما معمولا تا حداقل ۳ماه بعد از عمل توصیه نمیکنیم که عینک استفاده کنند اگر واقعا لازمه عینک استفاده کنند و نمیتوانند لنز تماسی داشته باشند توصیه میکنیم که از عینکهای خیلی سبک و به مدت خیلی کم استفاده کنند و آن هم با کمک چسب به پیشانی و کلاهی چیزی بچسبانند که وزن عینک روی بینی قرار نگیرد.

:: ارسال نظر