آموزش وردپرس
خانه / هزینه جراحی بینی چقدر است؟

هزینه جراحی بینی چقدر است؟

هزینه جراحی بینی

کلیه هزینه های زیر با احتساب بیمارستان است

هزینه جراحی بینی

7 تا 8.5 میلیون تومان

هزینه عمل پلک بالا و پایین

2 تا 8 میلون تومان

هزینه عمل گوش

3 تا 4 میلیون تومان