معماری
خانه / هزینه جراحی بینی چقدر است؟

هزینه جراحی بینی چقدر است؟

هزینه جراحی بینی

کلیه هزینه های زیر با احتساب بیمارستان است

هزینه جراحی بینی

6 تا 6.5 میلیون تومان

هزینه عمل پلک

2 تا 3 میلون تومان

هزینه عمل گوش

3 تا 3.5 میلیون تومان

قالب وردپرس