عمل بینی ، زیبایی بینی ، جراحی بینی ،انحراف بینی ، تزریق فیلر ، تزریق چربی در مشهد – دکتر علی سرابی

عمل بینی ، زیبایی بینی ، جراحی بینی ،انحراف بینی ، تزریق فیلر ، تزریق چربی  در مشهد – دکتر علی سرابی

درباره دکتر سرابی

درباره دکتر سرابی

درباره جراح بینی دکتر علی سرابی  : دکتر سید علی سرابی جراح ومتخصص گوش وحلق وبینی و جراح سر وگردن (جراح بینی) متولد مشهد سال 1346 با گذراندن دوره پزشک عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ التحصیل شدند . پس از گذراندن سه سال خدمت پزشکی در امتحان ورودی رشته گوش وحلق وبینی شرکت کرده و به عنوان نفر اول وارد این رشته شدند و تحت نظر اساتید بزرگی همچون استاد دکتر میر صالحی و اقای دکتر پور ادامه ...

خدمات پزشکی

مقالات