توصیه مهم به بیماران عمل بینی

Doctor diagnose patient symptoms at the hospital

یکی از نکته های مهمی که بیماران قبل از عمل هم توصیه میشود اینکه صبر داشته باشند اینکه میگم صبر داشته باشند ، هم برای کاهش تورم است و معمولا ورم بینی ۶ماه طول میکشد حتی در بینی های گوشتی اصطلاحا ممکنه ۹ ماه تا ۱ سال این ورم طول بکشد وحتی بینی استخوانی و گوشتی تا 5/1 الی ۲ سال این بینی کوچکتر میشود یعنی قسمت پوست غضروف ‌و استخوان نازکتر میشود و تحلیل میرود و بینی ظریفتر میشود و ما حتی بینی هایی بوده که بعد از یکسال خیلی مورد تایید بیمار نبوده ولی  بعد از ۲ تا ۳ سال  دیدیم که بینی بسیار زیبا شده و مریض کاملا راضی بوده است.

:: ارسال نظر