آلرژی در عمل بینی

آلرژی در عمل بینی

افرادی هستند با آلرژی شدید مراجعه میکنند و از من میپرسند  آقای دکتر صلاح است عمل بکنم یا نه اصولا طبق متون پزشکی ما اکثر افرادی که انحراف بینی قابل توجهی دارند و بزرگی شاخک تهتانی دارند همراه با آلرژی ما انتظار داریم که بعد از عمل حتی آلرژی اینها بهتر شود و در مجموع تنفس اینها نسبت به قبل از عمل بهتر بشود ، ولی خب درصد کمی از اینها ممکنه آلرژی شون بعد از عمل بدتر بشه و آلرژی بعد از عمل تشدید بشه و ما خطر را به مریض گوش زد میکنیم که ممکنه درصد کمی از موارد آلرژی شما بدتر بشه وتنفس  تون یا مشکلتر شود و یا حداقل بهتر از قبل نشود  و ما حتما قبل از عمل سعی میکنیم که آلرژی رو با دارو کنترل کنیم افرادی که سینوزیت شدید دارند حتما سعی میکنیم قبل از عمل با درمان دارویی سینوزیت آنهارا بهبود ببخشیم و بعد عمل راینوپلاستی انجام بدیم و به ندرت افرادی هستند که نیاز به عمل همزمان سینوس هم دارند توسط روشهای اندوسکوپی خوب بعضی وقتها این دو عمل راباهم انجام میدیم یعنی همزمان عمل اندوسکوپی  سینوس را برای بهبود عملکرد سینوسها و تخلیه سینوسها انجام میدن و همزمان عمل راینو پلاستی انجام میشود ولی بعضی وقت ها هم توصیه میشود که عمل سینوزیت انجام بشود مریض بهبود پیدا کند و بعد بیاد راینوپلاستی رو انجام بده .

:: ارسال نظر